Privacy policy

Shopping Gent Zuid hecht veel belang aan jouw privacy. In onderstaande privacy policy lees je hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en waarvoor we ze gebruiken.

Persoonlijke gegevens: over welke gegevens praten we dan?

Wettelijk gezien gaat het over gegevens en informatie van een ‘geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon’. Dit kan gaan van jouw naam en contactgegevens tot een foto, code, bankrekeningnummer of ander soort persoonlijke informatie.

Let wel: het begrip persoonlijke gegevens reikt breder dan enkel gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. Ook gegevens van professionele of openbare aard vallen daaronder.

Naast gegevens van natuurlijke personen kunnen ook persoonlijke gegevens van rechtspersonen of verenigingen worden verzameld.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Door middel van jouw persoonlijke gegevens kunnen we onze dienstverlening gericht afstemmen op jouw noden en wensen. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om op een vlotte manier nuttige informatie met je te delen.

Is het verplicht om persoonlijke gegevens achter te laten?

Neen. Je beschikt over de volledige keuzevrijheid om persoonlijke gegevens al dan niet met ons te delen.

Indien je beslist om dit niet te doen, bestaat de kans dat onze communicatie naar jou toe iets stroever dan gebruikelijk verloopt. Onderaan elke uitgestuurde communicatie plaatsen we de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige communicatieboodschappen.

Delen we deze gegevens met derden?

Onze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten en zullen gebruikt worden om u advertenties aan te bieden voor producten en diensten gecommercialiseerd door derden. Deze cookies laten u ook toe wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media.

Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?

De verzameling van persoonlijke gegevens gebeurt op verschillende manieren: door onze website te bezoeken en je in te schrijven op onze nieuwsbrief, klant te worden van Shopping Gent Zuid of contact op te nemen met ons.

Welke informatie verzamelen we exact?

Onze verzameling beperkt zich tot:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

NV Gent Zuid is verantwoordelijk voor de verwerking en verwerkt je persoonlijke gegevens enkel voor de eerder vermelde gerichte dienstverlening en veiligheidsdoeleinden.

Wat bij schending van je rechten?

Ben je van oordeel dat NV Gent Zuid jouw recht op privacy heeft geschonden, dan kan je in eerste instantie per mail contact opnemen. We zullen er alles aan doen om de vermeende schending recht te zetten. Wanneer een onderlinge schikking niet mogelijk is, kan je terecht bij de privacycommissie voor meer informatie.